พระสังฆราชแห่ง สปป.ลาว เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกคณะธรรมทูตไทย

          วันที่ 19 ม.ค. 2017 พระสังฆราชทั้งสามแห่ง สปป.ลาว เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่สมาชิกคณะธรรมทูตไทยในการประชุมสมัชชา โอกาสนี้ ท่านทั้งสามได้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการเป็นศิษย์ที่ซื่อสัตย์ของพระเยซูคริสต์อีกด้วย

{besps}2017/BishopofLao_19_01_2017{/besps}