พระคุณเจ้ามีชัย เป็นประธานมอบกางเขนธรรมทูตแก่คุณพ่อยุทธนา และคุณพ่อกรณ์

          เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2017 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ มอบกางเขนธรรมทูตให้แก่สมาชิกคณะธรรมทูตไทย 2 ท่าน ได้แก่ คุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์ และคุณพ่อเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล พระสงฆ์สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะฯ คุณพ่อเปโตร คมทวน สุขสุทิพย์ ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะฯ และคณะสงฆ์แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวนมากร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสนี้ด้วย โดยคุณพ่อคมทวน คุณพ่อยุทธนา และคุณพ่อกรณ์ จะเดินทางไปทำงานแพร่ธรรมที่สังฆมณฑลซินจู๋ ประเทศไต้หวัน ตั้งแต่กลางเดือนกันยายน 2017 เป็นต้นไป