ประวัติ วัด น. ยอแซฟ พนมเปญ

วัด น.ยอแซฟ พซาโตจ พนมเปญ แต่เดิมเป็นบ้านเณรทั้งเล็กและใหญ่ในสมัยก่อนสงคราม จนเมื่อได้รับสิทธิการครอบครองพื้นที่นี้กลับมา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 1992 จึงรักษาชื่อ น.ยอแซฟ เป็นองค์อุปถัมภ์เหมือนเดิม และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เราได้ใช้ห้องโถงใหญ่ในอาคารหลังแรก ที่เคยเป็นอาคารบ้านเณร เป็นสถานที่ถวายมิสซา และ ประกอบกิจกรรมทางศาสนามาตลอด แม้จะมีการปรับปรุงบริเวณพระแท่น ในช่วงปี 2017 ในโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปี แต่เราก็ยังไม่มีวัดจริงๆสักที ก่อนหน้าผมนี้ คุณพ่อเจ้าอาวาสหลายท่าน พยายามออกแบบ เตรียมการ แต่ก็มีอุปสรรคมาโดยตลอด
 
แต่มาครั้งนี้ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน สัตบุรุษก็รอคอยอย่างมีความหวัง คนที่จะเชื่อม ความฝันของพวกเขาให้เป็นจริง ก็เลยตกลงมาที่ผม ทั้งๆที่ไม่ใช่คนสายนี้ มีแต่ใจรักพระศาสนจักร เป็นต้นทุน จึงทำไปเรียนรู้ไป นับตั้งแต่กลางปี 2019 เริ่มจากศึกษาหาผู้รู้ ทั้งคริสตชนและไม่ใช่ คริตสชน ทั้งเรื่องงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบน้ำไฟ การตกแต่งภายใน ศิลปศาสนา ฯลฯ
 
ถ้าพี่น้องเคยได้ยินคำว่า “พระญาณเอื้ออาทร” (Providence of God) ก็นับว่าเป็นเรื่องจริง เพราะในการทำการใหญ่เช่นนี้ ไหนเลยจะสามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียว มีแต่พระเจ้าเท่านั้น ที่จะช่วยสอดส่องดูแลให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ ผมได้คนในเขตวัดเป็นทีมที่ปรึกษา ด้านการออกแบบ พวกเขาเป็นผลผลิตจากงานเยาวชนในช่วงสิบปีก่อน ผมได้นักออกแบบที่เป็น คนกัมพูชา มีความรู้ด้านศิลปกัมพูชาเป็นพื้นฐานจากบริษัทออกแบบและก่อสร้าง สัญชาติเขมร-ไทย แม้พวกเขาไม่ใช่คาทอลิก แต่เขาเปิดกว้างที่จะศึกษาศิลปศักดิ์สิทธิ์
 
ตลอดช่วงการระบาดไวรัสโคโรนาช่วงแรก ในปี 2020 เป็นช่วงเวลาของการออกแบบ และหาบริษัทก่อสร้าง แรกเปิดประมูลโครงการ มี 7-8 บริษัทที่ติดต่อมา จนกระทั่งปลายปี 2020 พระคุณเจ้าโอลีเวียร์ ได้นัดพบทั้ง 5 บริษัทที่เหลือ เพื่อมาสัมภาษณ์ แต่ราคาประมูลนี้ยังไม่รวมค่า ตกแต่งภายใน
 
ช่วงปลายปี 2020 เราคิดว่าเราจะได้เริ่มก่อสร้าง จึงได้ทุบอาคารเก่าที่เป็นสถานที่ก่อสร้าง ไว้รอ อาคารเก่านี้เป็นอาคารที่เป็นทั้งหอพักนักเรียนยากจน มีห้องโถงใหญ่สำหรับคาทอลิกต่างชาติ ในวันอาทิตย์ และ ศูนย์พักผู้ป่วยชั่วคราว ที่นี้ ผมก็ต้องย้ายทุกอย่างมาใช้อาคารต่างๆที่เหลือ ก็ต้องเบียดเสียดกัน ไประยะหนึ่ง
 
โควิดได้ระบาดรอบสอง ในช่วงต้นปี 2021 เราต้องพักงานต่างๆ ไว้หลายเดือนเพราะ ต้องปิดประเทศป้องกันการระบาด ช่วงนี้ได้พยายามปรับปรุงแบบ จนในที่สุด ช่วงกลางปี เราได้ ตัดสินใจเลือกแค่สองบริษัท คือ บริษัทมงคล กรุ๊ป(MKC) และ ดีซีแซท(DCZ) ในปีเดียวกันนี้ เราก็พิจารณาเรื่องหนึ่งคือเรื่อง “บริษัทตรวจงานก่อสร้าง” ปกติถ้างานไม่ใหญ่ เราจ้างช่างก่อสร้าง เราก็มักตรวจงานเอง แต่เรื่องสร้างวัดใหญ่แบบนี้ พระคุณเจ้าให้ความเห็นว่า เราควรมีผู้ตรวจงาน และในที่สุด พระญาณเอื้ออาทรก็ช่วยให้ผมติดต่อบริษัทนี้ได้ ซึ่งหามาโดยพระคุณเจ้า
 
การเซ็นสัญญาก่อสร้าง ทำกันในเดือนตุลาคม 2021 ล่าช้ากว่ากำหนดการเดิม ไปหนึ่งปี เพราะปัญหาโควิดปิดประเทศ ตอนนี้ เราได้เริ่มงานสร้างรากฐาน ซึ่งต้องทดสอบชั้นดินเสียก่อน จนในปัจจุบันเดือนตุลาคมนี้ คืองานกดเสาเข็มลงไปถึงชั้นดินแข็งที่รองรับได้ คือเกือบ 20 เมตร
 
ตอนนี้ราคาน้ำมัน กำลังพุ่งสูงขึ้นจนผู้คนโอดครวญ ซึ่งแน่นอนว่าต้องกระทบต่อราคาวัสดุ ก่อสร้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สัตบุรุษของเราที่นี่ คนมีฐานะก็มีน้อย ส่วนใหญ่หาเช้ากินค่ำ ช่วงโควิด ก็ทำให้ขาดรายได้ บ้างก็ขาดทุน อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็พยายามมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ เพราะ นี่เป็นวัดของพวกเขาเอง ผมเองเมื่อมีเวลานานพอที่จะรู้จักสัตบุรุษ แต่พยายามกระตุ้นและเชิญ ชวนให้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ถึงตอนนี้เรายังขาดงบประมาณ เรื่องงานทำระบบน้ำไฟและระบบ หมุนเวียนอากาศภายใน และโดยเฉพาะ เรื่องการตบแต่งภายด้วยศิลปศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ แต่อย่างไรก็ ตาม ภายใต้พระญาณเอื้ออาทร ผมเชื่อว่า พวกเราจะ ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เหล่านี้ไปได้
 
นอกจากการสร้างศาสนสถานแล้ว งานมิชชั่นหรือพันธกิจในการประกาศข่าวดีด้านอื่น ที่เรา ธรรมทูต ต้องช่วยกันทำคือ “สร้างศิลาที่มีชีวิต” ให้เกิดใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ คือ ช่วยให้เกิดคริสตชน รวมทั้งช่วยหนุนใจคริสตชนเดิม ให้มีความเชื่อเข้มแข็งด้วย และเราธรรมทูต ก็กำลังเอาใจใส่ รากฐานที่สำคัญของมิสซังอย่างหนึ่งคือ กระแสเรียกนักบวชและพระสงฆ์พื้นเมือง ซึ่งผมได้แบ่งปัน ในฉบับที่แล้ว นี่ก็เป็นศิลาที่มีชีวิตของพระศาสนจักรเช่นกัน
 
ผมขอฝากงานธรรมทูตนี้ ในพระญาณเอื้ออาทรต่อไป ผ่านทางพี่น้องผู้มีน้ำใจดี เลย ขอบอกบุญพี่น้องครับว่า…ตอนนี้ผม กำลังเตรียมพิธีวางศิลาแรก ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2021 นี้ พี่น้องอาจร่วมทำบุญเสาเข็มได้ อย่างน้อยต้นละ 500 ดอลลาร์(หรือราว 17,000 บาท) มีทั้งหมด 262 ต้น และผมขออนุญาตติดชื่อผู้บริจาคไว้ที่ก้อนหิน เพื่อติดไว้ที่ไว้ เพื่อเป็นเครื่องหมาย ดัง พระวาจาที่ว่า “ท่านเป็นเหมือนศิลาที่มีชีวิต กำลังก่อสร้างเป็นวิหารของพระจิตเจ้า เป็นสมณตระกูล ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายจิต ซึ่งเป็นที่สบพระทัยของพระเจ้า เดชะพระเยซูคริสตเจ้า” (1 ปต 2:5)
 
ติดต่อ ทำบุญได้ที่ คพ.ชัชชัย รวมอร่าม (เรือง ฉัตรเซะเรย) ID Line: pauldenny หรือ Telegram: +855 96 3422 144 หรือ Email: dentms@gmail.com ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (ttb bank) ชื่อบัญชี ชัชชัย รวมอร่าม เลขบัญชี 213-2-38029-2 ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ