ธรรมทูตไทยในกัมพูชา

เปิดเรียนอนุบาลที่ หมู่บ้านตาออม  เสียมเรียบ รักษาระยะห่างตามเก้าอี้ และแจกข้าวสาร อาหารแห้ง สำหรับพี่น้องที่หมู่บ้านทะเลสาบ ร่วมกับบริษัท Annie คอสเมติกส์ อเมริกา โดยมี  ซ.พรทิพย์ เตรียมการความสะดวก