ทุกงานที่เราทำ คือ การเป็นพยานถึงข่าวดี

       เดือนตุลาคม ของทุกปี นับว่า เป็นเดือนพิเศษสำหรับการสำหรับแม่พระแห่งสายประคำ และ วันแพร่ธรรมสากล ซึ่งจะตกในวันอาทิตย์ รองสุดท้ายของเดือนตุลาคม ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2022 กิจกรรมในเดือนนี้ จึงดูคึกคักเป็นพิเศษ
        ผมเริ่มเดือนนี้ ด้วยการต้อนรับสังฆานุกรใหม่คนหนึ่ง จาก สามคน คือ ชื่อ แอนโทนี บุนลี มาทำงานอยู่กับผม ซึ่งในแง่งานก็ได้ช่วยแบ่งเบาบ้าง แต่อีกส่วนหนึ่ง ก็ต้องช่วงฝึกสอนแนะนำชีวิตและงานของพระสงฆ์อย่างเข้มข้น ซึ่งเขาต้องได้ประสบการณ์อีกเยอะแน่ๆ ทำให้ผมคิดถึงตัวเองตอนเป็นสังฆานุกร ตอนนั้นผู้ใหญ่ส่งไปอยู่วัดจันทบุรีแค่สองปี ผมก็ได้ทำทุกอย่างครับ ไม่ว่าจะงานศพ งานแต่ง ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ฯลฯ แต่ในฐานะรุ่นพี่ ก็ต้องแนะนำอบรมต่อด้วย
        ตามธรรมเนียมเดือนตุลาคมนี้ ที่กัมพูชาระยะหลังๆ นี้ มีหลายวัดหลายเขต ได้มีการเชิญแม่พระไปตามบ้าน ซึ่งไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไร แม่พระก็พร้อมจะแจกจ่ายพระหรรษทานเสมอ ซึ่งปีนี้ในเขตวัดผม ได้ไปถึง 23 บ้าน สถานการณ์นับว่าดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว การไปเช่นนี้ แม้ว่าจะต้องแบ่งเวลาจากงานประจำ แต่ก็เป็นโอกาสได้เยี่ยมและได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขา แบบชีวิตคริสตังในเมือง มีทั้งที่อยู่ในชุมชนแออัด และอยู่วิลลาร์สวยๆ แต่ผมเชื่อว่าแม่พระพร้อมจะไปหาลูกๆ ของพระนางทุกคน
        ช่วงที่เมืองไทยบ้านเรากำลังเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพการประชุม ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของสหพันธ์ สภาพบิชอปแห่งเอเชีย ทางกัมพูชา ได้ส่งพระคุณเจ้ากีเก้ ของมิสซังพระตะบองไปร่วมประชุม และได้มีการ แปลบทภาวนาเพื่อการประชุมนี้ ได้ส่งไปตามวัด เพื่อร่วมกับพระศาสนจักรสากล ตรงนี้พระสงฆ์ตามวัด จะเป็นผู้ที่มีบทบาทมาก ที่จะสื่อให้สัตบุรุษได้ทราบ และผมก็ไม่ลืมที่จะให้สัตบุรุษภาวนาอย่างพิเศษอีกครั้ง ในวันอาทิตย์ที่มีการปิดการประชุมตอนสิ้นเดือน การเชื่อมโยงกับพระศาสนจักรท้องถิ่น มีความท้าทายตรงที่ คนเชื่อมระหว่างชาวบ้านธรรมดา กับผู้ใหญ่ผู้ดูแล ผมคิดว่าศาสนบริกร เป็นตัวจักรสำคัญมาก แต่หลายคน ที่นี่มีงานล้นมือจริงๆ
ในมิสซังพนมเปญ ได้มีการเน้นเรื่องครอบครัวเป็นพิเศษ ในเดือนพฤศจิกายน ที่ทางเมืองไทย ได้มีการสัมมนาเกี่ยวกับครอบครัวนี้ด้วยในเดือนพฤศจิกายนนี้ และการจัดวันระลึกถึงครอบครัว ก็เป็นวันเดียวกันกับ “วันแพร่ธรรมสากล” (23 พ.ย. 2022) เป็นวันที่พวกเราทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือน ถึงหน้าที่ ประกาศกที่ได้รับมาตอนรับศีลล้างบาป บรรยากาศในหลายประเทศ หลายเขตศาสนปกครอง ได้พยายามทำ กิจกรรกรรมหลายอย่างในวันนี้ ในมิสซังพนมเปญ ได้ระลึกถึงการบทบาทครอบครัวในการประกาศพระวรสาร ก่อนอื่นใด คือ การเป็นพยานให้กับคนใกล้ชิดในครอบครัว โดยตามสถิติการแต่งงานแล้ว ที่กัมพูชาไม่แตกต่างจากเมืองไทยนัก คือ คู่แต่งงาน 80-90% เป็นแบบต่างคนต่างถือ ครอบครัวจึงเป็นสนามงานธรรมทูตที่น่าท้าทายงานหนึ่งในพื้นที่ของพวกเรา
      สำหรับเด็กๆ ที่บ้านเรามีกิจกรรมยุวธรรมทูต แต่ที่กัมพูชา หรือแม้แต่ที่ประเทศลาว ก็ยังไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นร่าง นอกการกิจกรรมสำหรับอบรมเด็กๆทั่วไป แต่สำหรับวัดน.ยอแซฟ พนมเปญ แม้เราไม่เคยมี แต่พยายามหว่านความคิดนี้ให้ครูคำสอน เราได้ซิสเตอร์คณะพระหฤทัยแห่งกรุงเทพฯ ช่วยรวบรวมเด็ก และจัดกิจกรรมพาเด็กๆ เยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการตามบ้านที่อยู่ไม่ไกลจากวัด ความลำบากอย่างหนึ่งของชุมชนในเมืองคือ การอยู่กระจัดกระจายกัน ไม่อยู่รวมกันเป็นหมู่บ้าน เหมือนหมู่บ้านสมัยก่อน เด็กๆก็ต้องมีพี่เลี้ยงแนะนำ แต่ด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เราก็พาเด็กๆ เหล่านั้น ประมาณ 50 คน แบ่งเป็นสองกลุ่ม ไปเยี่ยมตามครอบครัวได้ 8 ครอบครัว จากกิจกรรมเล็กๆ ในวันแพร่ธรรมวันนั้น เราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่อย่างน้อย พวกเราธรรมทูตก็ได้หว่านเมล็ดพันธ์แห่งความดีงามไปแล้ว แต่ก็หวังว่าพวกเขาคงเกิดดอกออกผลทางความเชื่อได้อย่างดีต่อไป
         ส่วนกิจกรรมครอบครัว หลายวัด ได้ทำพิธีระลึกถึงครบรอบการแต่งงาน บางวัดได้จัดประชุมแบ่งปัน บางวัดได้มีกิจกรรมอวยพรเป็นพิเศษ สำหรับทางมิสซัง ได้ให้แต่ละศูนย์ได้รับ ท่าน น.ยอแซฟ องค์อุปถัมภ์ครอบครัว ได้เดินทางไปตามครอบครัวต่างๆ ตลอดไป มีการภาวนาส่งต่อให้แก่ครอบครัวหนึ่ง ไปอีกครอบครัวหนึ่ง นี่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องอย่างหนึ่งที่หวังผลักดันความเชื่อในระดับครอบครัว
และสำหรับกิจกรรมในระดับมิสซังอย่างหนึ่ง ที่จัดแบบแบ่งเขตกัน คือ เพราะมีความหลากหลาย และแตกต่างกันคือ 40 เปอร์เซ็นต์ ของสัตบุรุษเรา ไม่สามารถใช้ภาษากัมพูชาได้ดี นี่เป็นปัญหาคลาสิคอีกปัญหา หนึ่ง และท้าทายบรรดาผู้อภิบาล เราพยายามแก้ไขโดย ส่งเสริมให้เด็กเวียดนาม เรียนพูดและใช้ภาษากัมพูชาให้มากขึ้น ด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น การเปิดโรงเรียนอนุบาลสำหรับลูกหลานเวียดนามในหมู่บ้าน การให้ทุนการศึกษา ฯลฯ และการสอนคำสอนโดยใช้ภาษาเวียดนามแบบชั่วคราวไปก่อน อย่างไรก็ตาม คนที่สื่อสาร ประกาศความเชื่อที่สำคัญหนึ่งคือ “ครูคำสอน” พระคุณเจ้าโอลีเวียร์ ได้ทำพิธีส่งออกไป โดยมีการให้คำมั่นตั้งใจที่จะเป็นครูคำสอนอย่างดีสำหรับปีหน้านี้ ซึ่งกลับไปวัดของแต่ละคน พวกเขาก็จะทำหน้าที่อย่าง พิเศษนี้ต่อไป
        สำหรับการก่อสร้างวัดใหม่ ที่พนมเปญ ตอนนี้ได้ดำเนินการ ทำบันไดต่างๆ ที่อยู่ภายในและภายนอกวัด บันไดด้านหน้าก็เป็นรูปร่างแล้ว และกำลังเตรียมโครงสร้างสำหรับทำหลังคาวัด ส่วนระบบท่อน้ำ ท่อดับเพลิงต่างๆ ก็กำลังติดตั้งอยู่ ขอพระพรจากพระเจ้า ผ่านทางท่านนักบุญยอแซฟ มายังพี่น้อง ที่มี น้ำใจดีทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมทำบุญสร้างวัดในครั้งนี้ด้วยนะครับ และขอให้จิตตารมย์แห่งการประกาศพระวรสารอยู่ในจิตใจของพี่น้องเสมอ
  • 326498574_1075689959961865_8464986388447574281_n
  • 326515638_479959890968287_8511179348222668766_n
  • 326567082_900276347978193_1232154158018027427_n
  • 326596263_517978606850431_3854252565893924580_n
  • 326769769_1364592354357334_2858819790412317395_n
  • 326788925_1235109647080014_9218755237022293473_n
  • 326974654_860274198421008_5077081912670303596_n
  • 326992099_625928646001423_6994796874910123581_n
  • 326992099_923148462432610_4671041109494083104_n
  • 327042540_766025614407557_1315444913281738231_n