ด้วยจิตตารมย์ร่วมก้าวไปด้วยกัน

🔥ด้วยจิตตารมย์ร่วมก้าวไปด้วยกัน เยาวชนรุ่นพี่ ในเขตวัดพนมเปญทางเหนือ 7 วัด รวมตัวกัน เตรียมค่ายให้น้องๆ เพื่อวางรากฐานว่า แม้เราจะเป็นแค่เด็กวัยรุ่น แต่เราก็สามารถแบ่งปันข่าวดีให้กับเพื่อนๆได้เช่นกัน (children mission) บนพื้นฐานของ Synod and Holy Childhood.