ฉลองวัดพระกุมารเยซู เวียงแก่น เชียงราย

13 ก.พ.2023 ฉลองวัดพระกุมารเยซู เวียงแก่น เชียงราย บิชอป ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประธานในพิธี โปรดศีลกำลังแก่ สัตบุรุษ 8 คน ขอพระเป็นเจ้า โปรดประทานความเชื่อที่เข้มแข็งแก่พวกเขาเหล่านั้นด้วยเทอญ

อัลบั้ม ภาพ