งานบวชสังฆานุกร

สังฆานุกรยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรัษ์ และสังฆานุกรอันโตนิโอ รติ พรหมเด่น โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2021 ณ วัดน้อยบ้านเณรใหญ่แสงธรรม