ค่ายซามูแอล แม่จัน เชียงราย

ค่ายซามูแอลแม่จัน เชียงราย

ค่ายซามูแอล ณ วัดนักบุญสเตเฟน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย