ค่ายกิเดโอน ห้วยต้นนุ่น แม่ฮ่องสอน

ค่ายเยาวชนกิเดโอน ห้วยต้นนุ่น

ภาพโครงการค่ายเยาวชนกิเดโอน    7- 11 ตุลาคม 2012 สถานที่วัดนักบุญเซซีลีอา ห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน