ค่ายกิเดโอน วัดเซนต์หลุยส์ แม่จัน

ค่ายกิเดโอน วัดเซนต์หลุยส์ แม่จัน

วันที่16 -20 เมษายน 2012
สถานที่วัดเซนต์หลุยส์ ณ หมู่บ้านอาข่า ห้วยเจริญ อ.เมือง จ. เชียงราย