คุณพ่อ วิบูลย์ ลิขิตธรรม ความคืบหน้า ของการซ่อมแซมวัดอัครเทวดา มีคาแอล บ้านใหม่สุขสันต์ แม่ตั้มอำเภอพยาเม็งราย