คุณพ่ออาเดรียอาโน่ พิธีตอนรับผู้เตรียมตัวรับศีลล้างบาป วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี