คุณพ่ออภิชาติ แบ่งปันกระแสเรียก ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

          ประมวลภาพ การแบ่งปันกระแสเรียกของ “คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์” พระสงฆ์ใหม่คณะธรรมทูตไทย (TMS) พร้อมด้วย “คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน” อธิการเจ้าคณะฯ และการบรรยายสรุปเรื่องราวของคณะฯ โดย “บร.คามิลโล พรสรร สิงห์ชัย” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค. 2019 ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง ท่ามกลางพี่น้องสัตบุรุษ ที่มาร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

          โอกาสนี้ มีการระลึกถึง “สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์” สมาชิกคณะธรรมทูตไทยผู้ล่วงลับ ซึ่งเป็นลูกวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง แห่งนี้ด้วย… ขอขอบคุณภาพจากเพจ บันทึก : ฉลองวัด และคุณ Anthony Teelek มา ณ โอกาสนี้

{besps}2019/2019-01-13{/besps}