คุณพ่ออภิชาติ เป็นประธานมิสซาเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา ม.ค. 19

          ประมวลภาพ พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของ “คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์” พระสงฆ์ใหม่คณะธรรมทูตไทย (TMS) พร้อมด้วย “คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน” อธิการเจ้าคณะฯ โอกาสเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค. 2019 ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง ท่ามกลางพี่น้องสัตบุรุษจำนวนมาก

          โอกาสนี้ มีการระลึกถึง “สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์” สมาชิกคณะธรรมทูตไทยผู้ล่วงลับ ซึ่งเป็นลูกวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง แห่งนี้ด้วย… ขอขอบคุณภาพจากเพจ บันทึก : ฉลองวัด และคุณ Anthony Teelek มา ณ โอกาสนี้

{besps}2019/2019-01-13-01{/besps}