คุณพ่ออภิชาติ ถวายมิสซาแรกแก่สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย

          คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์ พระสงฆ์ใหม่คณะธรรมทูตไทย (TMS) ได้มาถวายบูชาขอบพระคุณครั้งแรก สำหรับสามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย และสามเณรใหญ่จากประเทศกัมพูชา ณ วัดน้อย อาคาร 5 บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน ระหว่างวันที่ 17-21 ม.ค. 2019 ที่ผ่านมา โอกาสนี้ คุณพ่ออภิชาติได้ถวายมิสซาเป็น 3 ภาษา ใน 3 โอกาส ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ และกัมพูชา (เขมร)

{besps}2019/2019-01-21{/besps}