คุณพ่ออภิชาติ ถวายมิสซาแรก ณ วัดนักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก นครปฐม

          ประมวลภาพ พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของ “คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์” พระสงฆ์ใหม่คณะธรรมทูตไทย (TMS) ร่วมกับ “คุณพ่อธนันต์ธง สุขสุทิพย์” เจ้าอาวาสวัดฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ม.ค. 2019 ที่ผ่านมา ณ วัดนักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม… ท่ามกลางพี่น้องสัตบุรุษที่มาร่วมพิธี ทั้งคริสตชนดั้งเดิม คริสตชนใหม่ รวมถึงเด็กและเยาวชนต่างศาสนาที่อาศัยอยู่รอบวัด

          คุณพ่ออภิชาติเคยเดินทางมาฝึกงานอภิบาลวันเสาร์และอาทิตย์ ณ วัดบ้านทรงไทยหลังนี้ ระหว่างปี 2016-2018 พร้อมกับ บร.คามิลโล พรสรร บร.ออกัสติน ปติสร และ บร.โมเสส กฤษฎี จึงนับว่ามีความรักและผูกพันกับชุมชนความเชื่อแห่งนี้มากพอสมควร… หลังจบพิธี มาสเตอร์เหว่า เป็นตัวแทนพี่น้องสัตบุรุษ กล่าวแสดงความยินดีแก่คุณพ่ออภิชาติโอกาสบวชเป็นพระสงฆ์ใหม่ด้วย

          จากนั้น เป็นประจำทุกสัปดาห์ ที่วัดแห่งนี้จะมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ปัญญา ทั้งกิจกรรมดนตรีไทย ดนตรีสากล หรือของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งปัจจุบันมี บร.มีคาแอล ชาตรี และ บร.สเตเฟน พิรุณ สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย เดินทางมาฝึกงานอภิบาลวันเสาร์และอาทิตย์เป็นประจำทุกสัปดาห์

{besps}2019/2019-01-20{/besps}