คุณพ่ออภิชาติ ถวายมิสซาแรกแก่สมาชิกคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

          เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ม.ค. 2019 ที่ผ่านมา “คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์” พระสงฆ์ใหม่คณะธรรมทูตไทย (TMS) เดินทางไปถวายบูชาขอบพระคุณครั้งแรก สำหรับบรรดามาแมร์ มาเซอร์ และผู้ฝึกหัด คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ สีลม

          ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะฯ แมร์มีเรียม กิจเจริญ อดีตมหาธิการิณีคณะฯ แมร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ อดีตอธิการิณีเจ้าคณะฯ และคณะเซอร์ทุกท่าน ที่มารวมตัวกันในโอกาสพิเศษนี้

{besps}2019/2019-01-19{/besps}