คุณพ่อพูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์ เข้าพิธีรับมอบกางเขนธรรมทูต

วันที่ 28 กันยายน 2023 คุณพ่อพูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์ เข้าพิธีรับมอบกางเขนธรรมทูต ณ วัดน้อยตึก 5 บ้านเณรแสงธรรม โดยคุณพ่อไตรรงค์ มุลตรีอธิการเจ้าคณะ กางเขนที่เป็นเครื่องหมายของความทรมานและความรัก พวกเราธรรมทูตไทยจะออกประกาศข่าวดีพร้อมกางเขนของพระองค์ ฝากชีวิตของพวกเราไว้ในคำภาวนาของทุกคนด้วยครับ