คุณพ่อซันเดย์ ออกเยี่ยมคริสตชน พร้อมมอบปัจจัย เพื่อช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ขัดสน

วันที่ 20 ก.ค. 2564 วัดพระกุมารเยซู เวียงแก่น นำโดย คุณพ่อซันเดย์ ออกเยี่ยมคริสตชน พร้อมมอบปัจจัย เพื่อช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ขัดสน โอกาสนี้ขอขอบคุณผู้มีน้ำใจดีทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้ครับ