คุณพ่อชัชชัย รวมอร่าม เยี่ยมสมาชิกคณะธรรมทูตในประเทศกัมพูชา

       อธิการธรรมทูตไทย  แขวงกัมพูชา  
        ตามหน้าที่ของผู้แทนอธิการ เขตกัมพูชา อย่างน้อยปีละครั้ง ต้องไปเยี่ยมเยี่ยนสมาชิก คพ.ชัชชัย รวมอร่าม ได้จัดเวลาสำหรับไปการเยี่ยมครั้งแรกที่ จังหวัด เสียมเรียบ ในระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2014 ที่บ้านซิสเตอร์พรทิพย์ แก้วกิ่ง
        ซิสเตอร์มาอยู่ในเสียมเรียบ เพื่อเปิดบ้านใหม่ของคณะ โดยช่วยงานอภิบาล และงานธรรมทูตของวัด ดูแลงานคำสอนที่วัดเสียมเรียบ ซึ่งอยู่ในตัวจังหวัด และวัดกำปงเคลียง ซึ่งเป็นวัดในเขตทะเลสาบเขมร ตอนนี้น้ำกำลังขึ้น เด็กๆ ต้องพายเรือ มาเรียนคำสอนที่วัด คุณพ่อได้ถวายมิสซาพร้อมกับสมาชิกในบ้าน ซึ่งมีซิสเตอร์เขมรและเด็กผู้ฝึกหัด อีกคนหนึ่ง ในเดือนหน้า จะมีการเปรับเปลี่ยนสมาชิก{gallery}2014/frdenvisit2014{/gallery}