คริสตชนร่วมใจกันช่วยเหลือผู้ยากไร้

     กลุ่มคริสตชนที่วัดน.ยอแซฟแสนสุข พากันไปเยี่ยมผู้ป่วยอนาถา หลังจากมิสซาพวกเราไปเยี่ยม ผู้ป่วยคนหนึ่งไม่มีญาติพี่น้องและเจ็บป่วย นอนอยู่ที่ศาลาข้างถนน พ่อฉัตรสิริ (พ่อเด่น) กับคณะกรรมการวัด  ไปเยี่ยมและหาหนทางช่วยเหลือ โดยนำอาหารและเตรียมที่พักกันฝนให้เขา จากนั้นก็ติดต่องค์การ missionary of charity. รับไปดูแลต่อ{besps}2015/sveypakcharity{/besps}