ขอรับการสนับสนุนสมทบปัจจัยเพื่อซื้อรถตู้ สำหรับบ้านเณรธรรมทูตไทย