การเสริมสร้างกำลังใจกัน แบ่งปัน แม้จะไม่อาจพบกันได้ฝ่ายกาย

การเสริมสร้างกำลังใจกัน แบ่งปัน แม้จะไม่อาจพบกันได้ฝ่ายกาย แต่หมู่คณะธรรมทูตไทยในกัมพูชา ก็พยายามใช้วิธีการที่พอจะใช้ได้ แบบออนไลน์😍พบกันทุกเดือน เพื่อกระตุ้นจิตตารมณ์ พันธกิจ เพื่อก่อสร้างพระศาสนจักรท้องถิ่นต่อไป🥰 ขอบคุณพ่ออั๋น ធំៗ ให้เราใช้ซูมท่าน ทำให้การประชุมนี้ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง🙏