การสอนคำสอนเริ่มมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

การสอนคำสอนเริ่มมีชีวิตชีวาอีกครั้ง ซิสเตอร์ช่วยเตรียม แผนการสอนและกิจกรรมให้กลุ่มครู สำหรับปีการศึกษาใหม่