ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติ ให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขา
เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต
มัทธิว 28 : 19
# TMS

Next Upcoming Event
days
hrs
mins
secs
All Albums

Latest Sermon Albums