• วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย

  สมโภชนักบุญทั้งหลาย     4. การสมโภชนี้สอนเราให้เกียรติบรรดานักบุญ ทั้งด้วยการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของบรรดานักบุญและพึ่งพาการภาวนาวอนขอเพื่อเราต่อหน้าพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็น “คนกลาง” แต่เพียงผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ (1 ทธ. 2:5) 5. วันนี้พระศาสนจักรเตือนเราว่าการเรียกร้องให้เราทุกคนเป็นคนศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นสากล คือ ทุกคนต้องดำเนินชีวิตให้ศักดิ์สิทธิ์ นั้นคือเราทุกคนต้องดำเนินชีวิตด้วยความรัก ความเมตตา ความยุติธรรม ความเห็น อกเห็นใจ นี่แหละคือความศักดิ์สิทธิ์ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าที่บรรดานักบุญทั้งหลายได้กระทำเป็นแบบอย่างมาแล้ว ข.พระคัมภีร์และคำสอน 1. บรรดานักบุญ “มอบความไว้วางใจ” ในพระคริสตเจ้าและ “ดำเนินชีวิต”...

  • Sunday | November 7, 2021
  • 1:30 pm
 • วันสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล

  ( Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, solemnity ) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1854 พระสันตะปาปาปีโอที่ 9 ได้ทรงทำตามเสียงเรียกร้องของบรรดาพระสังฆราชคาทอลิกทั่วโลก ให้มีการประกาศอย่างสง่าในสมณสาส์น หรือสมณโองการของพระองค์ที่ชื่อว่า “Ineffabilis Deus” ว่าดังนี้ :  ...

  • Wednesday | December 8, 2021
  • All Day
 • สมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

  สมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล ถ้าเราจะต้องบรรยายว่าพระเยซูเจ้าหมายถึงอะไรสำหรับคริสตชน เราคงจะทำได้ด้วยการใช้คำพูดที่คุ้นเคยกับพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็น “ผู้นำ”  ของประเทศชาติ ไม่ว่าในฐานะเป็นกษัตริย์ เนื่องจากว่าผู้นำกษัตริย์เป็นบุคคลเดียวกันในพระคัมภีร์ ความเป็นความตายขององค์กรขึ้นอยู่กับการมีผู้นำที่มีความสามารถ เรามีประสบการณ์ในเรื่องนี้  แม้กระทั่งในเขตวัดของเราเอง ในระดับท้องถิ่น  และระดับชาติ  เราจึงทดสอบความสามารถในการเป็นผู้นำของผู้สมัครเป็นผู้แทน เราฟังคำปราศรัยของพวกเขาอดีตของพวกเขาถูกนำมาตรวจสอบ ถ้าพวกเขาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและทำงานดี เราจึงเลือก การเป็นผู้นำในระบอบการปกครองของพระเจ้ามาจากพระเจ้า และไม่ถูกเลือกจากหน่วยเลือกตั้งใดๆ เนื่องจากพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ  ทรงเป็นมนุษย์ที่มีพระเจ้าประทับอยู่แบบที่ว่าทรงได้รับชื่อว่าเป็น  “บุตรของพระเจ้า”  เราจึงไม่ต้องห่วง เกี่ยวกับความซื่อสัตย์และความสามารถของพระองค์  “พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้าที่เรามองไม่เห็น”...

  • Tuesday | December 21, 2021
  • All Day
 • สมโภชพระคริสตสมภพ

  จากประวัติศาสตร์จะพบว่าคริสตชนใน 3 ศตวรรษแรก ฉลองวันพระเจ้า และปัสกาประจำปีเท่านั้น จนต้นศตวรรษที่ 4 เริ่มฉลองธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในแง่มุมต่าง ๆ มากขึ้น เช่น ตรีวารปัสกา และสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ก่อนการสมโภชปัสกา และ พระคริสตเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ และวันสมโภชพระจิตเจ้าหลังจากวันสมโภชปัสกา เทศกาลในวงพระคริสตสมภพประกอบด้วย เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (4 สัปดาห์) เทศกาลพระคริสตสมภพ (วันฉลองสำคัญคือสมโภชพระคริสตสมภพ และสมโภชพระคริสต์แสดงองค์) เทศกาลพระคริสตสมภพเริ่มเมื่อวัตรเย็นที่...

  • Saturday | December 25, 2021
  • All Day