โครงการฝึกอบรมชีวิตธรรมทูตสามเณรแสงธรรม Pastoral Year

โครงการฝึกอบรมชีวิตธรรมทูตสามเณรแสงธรรม Pastoral Year                                                            Pastoral Year 2012 (ปีที่ 4) เริ่ม 5 พฤศจิกายน 2012 – 7 กุมภาพันธ์ 2013 ระยะเวลา 3 เดือน สามเณรรับการอบรม ตั้งแต่ วันที่ 6 พ.ย. – 17 พ.ย. สัมผัสชีวิตและฝึกงานธรรมทูตในประเทศลาว 2 เดือน (ตั้งแต่ 20 พ.ย. 2012 – 17 ม.ค. 2013) ในสังฆมณฑลท่าแขกกับหลวงพระบาง และเข้าสัมผัสชีวิตงานธรรมทูตกับคณะTMS ในสังฆมณฑลเชียงใหม่ ตั้งแต่ 18 ม.ค. – 3 ก.พ. 2013 ในระหว่างวันที่18 – 20...

Continue reading