No comments yet

ซิสเตอร์เอลีซาเบธ พรทิพย์ แก้วกิ่ง

ซิสเตอร์เอลีซาเบธ พรทิพย์ แก้วกิ่ง

เกิดวันที่ 02 พฤษภาคม ค.ศ. 1959
ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา
หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดนักบุญยอห์น จ.เสียมเรียบ
ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601, Kampong Thom, Cambodia.
โทรศัพท์

 

กัมพูชา : +855 12 673 583
ไทย : 08-2346-9303
อีเมล elisaporn@yahoo.com
ประวัติการถวายตัวเป็นนักบวช
24 เม.ย. 1978 ปฏิญาณตนครั้งแรก
03 พ.ค. 1987 ปฏิญาณตนตลอดชีพ
14 ต.ค. 1996 เข้าร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย
14 ต.ค. 1996 รับกางเขนเป็นธรรมทูต
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ธรรมทูต
ระหว่างปี 1996 - ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่มิสซังบัดตัมบอง
ระหว่างปี 1996 - 2012 รับผิดชอบศูนย์นักเรียนหญิง แผนกคำสอน
โรงเรียนอนุบาล และงานเยาวชนของวัดกำปงธม
01 ต.ค. 2012 - ปัจจุบัน แผนกงานคำสอนของวัดเสียมเรียบ
01 ต.ค. 2012 - ปัจจุบัน คณะกรรมการชมรมนักบวชหญิง ประเทศกัมพูชา
ปัจจุบัน ช่วยงานวัดนักบุญยอห์น จ.เสียมเรียบ

Post a comment