บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 5

การเดินทางจาริกแสวงบุญช่วงสุดท้าย           สวัสดีครับผู้อ่านที่รักทุกท่าน ย้อนกลับไปเดือนมิถุนายน เดือนนี้เมื่อสามปีที่แล้ว(2010) ผมกำลัง เตรียมข้าวของ เอกสารเดินทางและร่ำลาผู้คนที่เคยรู้จัก ทั้งในกัมพูชาและไทย เพื่อมาศึกษาที่กรุงโรม ตามพันธกิจที่ผู้ใหญ่มอบหมายให้ โดยได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงเพื่อการประกาศพระวรสาร สู่ปวงชน ในนามของนักศึกษาจากประเทศกัมพูชา… แต่เดือนนี้ผมกำลังเก็บกระเป๋าอีกครั้งหนึ่ง เพื่อย้าย ออกจากหอพักนักบุญเปาโล(San Paolo Collegio) มันครบสามปีพอดีในเดือนนี้ นับมาอยู่ที่นี่..กรุงโรม… นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาก ซึ่งมากน้อยก็แล้วแต่บุคคล กับการต้องเปลี่ยนแปลงและปรับตัว ทุกอย่าง สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้แต่แรกว่า บรรดาธรรมทูตจากยุโรปไปทำงานที่เอเชียบ้านเรา พวกเขาก็ มีความลำบากไม่น้อยเหมือนกัน กว่าจะฝันฝ่าด่านแรกไปได้คือ การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมใหม่ๆ ซึ่งบางคนก็ทำได้สำเร็จ และก็เพาะหว่างความเชื่อเหล่านั้นในแผ่นดินเอเชีย ของถวายในวันมิสซาส่งนักศึกษาที่จะจบจากโรม           ตอนนี้ผมและนักศึกษาไทยจำนวนหนึ่ง ที่อยู่ในโรม กำลังเตรียมตัวกลับไปสู่พื้นที่งานแพร่ธรรม กลับสู่พระศาสนจักรท้องถิ่นอีกครั้ง ปีนี้ก็จะ มีถึงแปดท่าน คือ คพ.อดิศักดิ์(ดุ๋ย-กทม.), คพ.พิริยะ(ต๋อย-ท่าแร่ฯ), คพ.วุฒิไกร(ปริ้น-กทม.), คพ.เอกภพ(แบงค์-จันทบุรี), คพ.วีรศักดิ์(วี-เชียงใหม่), คพ.กิสดา (จิมมี่-คามิลเลียน), คพ.วรวุฒิ(กบ-กาปูชิน)...

Continue reading

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 4

ธรรมล้ำลึกปัสกา กับชีวิตธรรมทูต           หลังจากปัสกาผ่านไป บรรดาคาทอลิกได้ผ่านช่วงเหตุการณ์สำคัญอีกช่วงหนึ่ง ในชีวิตฝ่ายจิต ที่มีพิธีกรรมเป็นสื่อเพื่อ ให้เข้าใจสิ่งต่างๆ ที่พระเป็นเจ้าได้ทรงกระทำกับประวัติศาสตร์มนุษย์ โดย พระองค์มีจุดหมายอย่างเดียว คือเพื่อไถ่มนุษย์ให้พ้นจากบาป ความลุ่มหลง เหมือนที่บางคนเคยบอกว่า “ความผิดพลาดเป็นของมนุษย์ แต่การอภัยเป็นของพระเป็นเจ้า” อย่าง ไรก็ตาม ศักยภาพของมนุษย์เราแต่ละคนมีไม่เท่ากัน บางคนเข้าใจดีแผนการณ์ของ พระเป็นเจ้าได้ดี รู้จักแก้ไข ปรับปรุงตัว จนกระทั่งมีคุณธรรมที่โดดเด่น จนได้รับการยกย่องให้เป็นนัก บุญ เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ บางคนก็ยินดีรับฟัง แต่ปฏิบัติอีกอย่าง บางคนก็ต่อต้าน ไม่อยากรับรู้รับฟัง เข้าข่าย เรื่องอุปมา ที่พระเยซูเจ้าเคยสอนเราเรื่อง “ผู้หว่าน” ซึ่งคำสั่งสอนของพระจะเกิดผลหรือไม่ ก็ขึ้นกับดิน นั่นคือ ความเป็นธรรมชาติและเอกลักษณ์ของมนุษย์แต่ละคน ใน งานประกาศพระวรสาร คนที่ทำงานธรรมทูตเอง ก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาๆ คนหนึ่ง ที่มีใจจะอุทิศตนเพื่อทำงานประกาศพระวรสารหรือข่าวดี พร้อมทำงานให้กับพระเยซูเจ้า และ พระศาสนจักร ทั้งนี้ เพื่อให้พระอาณาจักรแห่งความรักและสันติของพระเป็นเจ้า...

Continue reading

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 3

พระสันตะปาปาองค์ใหม่กับงานธรรมทูต        สวัสดีครับผู้อ่านที่รัก ถ้าเราพิจารณา “พระศาสนจักรคาทอลิก” จะเห็นว่ามีลักษณะโดดเด่นเฉพาะ หลายอย่าง เช่น เป็นองค์กรนิติบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นกลุ่มที่มีความหลายหลากของสมาชิกมาก ที่สุดของโลก ประชากรคาทอลิกซึ่งเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร ไม่ถูกจำกัดด้วยความเป็นประเทศหรือ พรมแดน ไม่ถูกจำกัดว่าเป็นเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งเฉพาะ ที่สำคัญ มีขบวนการคัดเลือกผู้สืบทอด ผู้นำที่เก่าแก่ และเป็นแบบเฉพาะ ที่ไม่เหมือนใคร    โดยเฉพาะการเลือกตั้งผู้นำพระศาสนจักรคาทอลิก ไม่ถูกจำกัดด้วยการสืบทอดอำนาจแบบเชื้อ พระวงศ์ ไม่ถูกแบ่งและแข่งขันแบบพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไม่มีผู้เผด็จการเด็ดขาดอย่าง การปกครองในระบอบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ แต่เป็นองค์กรที่มีรูปแบบและวิธีการที่ผ่านช่วงเวลาใน ประวัติศาสตร์มายาวถึงสองพันปี มีการปรับรูปแบบการปกครองทางโลก ให้เหมาะสมกับเป้าหมาย ของตนเอง(เพื่อความรอดของวิญญาณ) โดยใช้รูปแบบวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพเวลาและสังคมในเวลานั้นๆ       เมื่อพระศาสนจักรมีการเลือกตั้งผู้นำสูงสุดคือ พระสันตะปาปา จากคณะพระคาร์ดินัล กว่าจะเป็น รูปแบบนี้ได้ พระศาสนจักรเรียนรู้การเลือกผู้นำในรูปแบบต่างๆจากสังคมทางโลก แต่เนื่องจาก ผู้นำของ พระศาสนจักร เป็นผู้นำที่ถูกมอบมาจากพระเยซูเจ้า จึงไม่อาจเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แบบประเทศต่างๆ...

Continue reading

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 2

การประชุมคณะธรรมทูตไทย ประจำปี 2013         สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน ฉบับนี้ขอรายงานเกี่ยวกับ ความก้าวหน้าของ คณะธรรมทูตไทย ซึ่งเป็นของพระศาสนจักรไทยเราทุกคน ก่อนสิ่งอื่นใด ต้องขอขอบ พระคุณบรรดาพระสังฆราช โดยเฉพาะพระคุณเจ้าชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ซึ่งดูแลกิจการงานธรรมทูต ที่สนับสนุนให้มีการรณรงค์เงินทาน วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2013 ที่ผ่านมา ทำให้ผมคิดถึง ในยุคสมัยพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 15 ที่ตั้งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารฯ(1622) เพราะความพยายามลดการพึ่งพาการประกาศพระวรสารในดินแดนใหม่ ผ่านทางประเทศ โปรตุเกสและสเปน นับว่าเป็นเหมือนกับการตัดท่อน้ำเลี้ยงสำหรับงานธรรมทูตเลยทีเดียว มีความพยายามรณรงค์ตั้งกองทุนในระยะแรก แต่ความสำเร็จจากความร่วมมือ กลับเกิดผล ในอีกสองร้อยปีต่อมา เมื่อมีสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม(Pontifical Mission Society-1822) ที่เกิดขึ้นจากประเทศฝรั่งเศส       การแพร่ธรรมในประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากประเทศคริสตังในยุโรปในระยะ แรก แต่เมื่อถึงเมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เราก็ควรจะช่วยเหลือตัวเอง ซึ่งการรณรงค์เมื่อเดือนที่ ผ่านมา...

Continue reading

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 1

ความเชื่อ ที่เป็นชีวิต ของ น.เลโอปอลโด (แห่งปาดัว)        สวัสดีครับ ผู้อ่านที่รักทุกท่าน เร่ิมต้นปี ก็เป็นเวลาที่ดี ที่เราจะเร่ิมต้นรื้อฟ้ืนถึงความเชื่อ เของเรากันอีกครั้งนะครับ ซึ่งทุกๆกิจกรรมของเรา สามารถโยงเข้ามา เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ได้ทั้งส้ิน ผ่านทางการดำเนินชีวิตตามกระแสเรียกเราแต่ละคน         กิจกรรมคริสต์มาสที่ผ่านมา ตามด้วยปีใหม่ หลายๆ คน คงเร่ิมตั้งใจกับสิ่งใหม่ๆดีๆ แม้จะอยู่บนความอ่อนแอแบบเดิมๆ แต่อาศัยความเชื่อ ทำให้เราหลายคนมีมุมมองใหม่กับ สิ่งเดิมๆ ที่ทำ ด้วยความไว้ในในพระเมตตาของพระเป็นเจ้าเสมอ        ผมเองก็รู้สึกอย่างนั้น เมื่อช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมา คริสต์มาสที่เมืองไทยหรือที่กัมพูชา เป็นช่วงที่ผู้อภิบาลทั้งหลาย หาเวลาสงบจิตใจยากเต็มที่ เพราะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งนอก ทั้งในวัด โดยเฉพาะคนที่เตรียมกิจกรรม ทั้งพิธีกรรมและกิจกรรมภายนอก แต่ประสบการณ์คริสต์มาสที่นี่ ที่วัดแห่งหนึ่งทางเหนือของเมืองปาดัว...

Continue reading

บทความของมิสชั่น ฉบับที่ 16

การก่อตั้งกลุ่มคริสตชนที่เปรกตาแตน           งานธรรมทูต คืองานประกาศพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าบนแผ่นดินนี้ พระอาณาจักรของ พระเจ้า เราเห็นไม่ได้ แต่ถ้าที่ใดมีกลุ่มคริสตชน นั่นก็เป็นเครื่องหมายที่ทำให้เรามีความหวังที่จะได้เห็น พระอาณาจักรของพระเจ้าตรงนั้น   พระศาสนจักรคือ เครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ (ศีลศักดิ์สิทธิ์) ของพระอาณาจักรพระเจ้า           ในเขตวัดที่ผมดูแลอยู่นั้น กำลังมีกลุ่มคริสตชนใหม่เกิดขึ้นสองกลุ่ม กลุ่มที่จะแบ่งปันให้ผู้อ่านฉบับนี้ คือ กลุ่มคริสตชนที่เปรกตาแตน

Continue reading